Friday, January 18, 2008

சிறுவர் புத்தகம் - சிபாரிசு - Junie.B.Jones


பொதுவா இந்தியாவில் படித்த/இருந்த முக்கால்வாசி பேருக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிற குழந்தைகள் புத்தக ஆசிரியர்னா உடனே நினைவில் வருவது ஈனிட் ப்லைட்டன்(Enid Blyton). எனக்கும் அப்படித்தான். ஆனால் அமெரிக்காவில் பொது நூலகங்களில் இவருடைய புத்தகங்கள் கிடைப்பது அபூர்வம். ஆச்சர்யம் என்னவென்றால் நான் போன நூலகத்தில் இருந்த லைப்ரேரியனுக்கு ஈனிட் ப்லைட்டன் என்ற எழுத்தாளரையே தெரியவில்லை!


அது போகட்டும்


எனக்கு குழந்தைகள் புத்தகம் படிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம். இந்த ஹாரி பாட்டர் வகையராக்களை சொல்லவில்லை. அதற்கும் கீழே... அதாவது ஒரு ஐந்து வயதிலிருந்து ஏழு எட்டு வயது வரை குழந்தகளுக்காக எழுதப்படும் புத்தக்கங்கள். ஏனென்றால் அதை எழுதும் எழுத்தாளர்களுக்கு குழந்தைகளை/சிறுவர்களை பற்றிய நிஜமான ஆர்வமும் புரிதலும் இருக்க வேண்டும். குழந்தகளின்/சிறுவர்களின் உலகத்தில் எந்த தடையுமின்றி உலவ கூடிய மனநிலை இருக்க வேண்டும். அந்த வயது குழந்தைகளுக்கு/சிறுவர்களுக்கு இருக்ககூடிய ஆசைகள், ஆர்வங்கள்,தயக்கங்கள் பயங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ளகூடிய தன்மை இந்த ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான ஓன்று. இதை எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் முக்யமான ஒன்றாக நான் நினைப்பது சொல்லாடல்கள். சிறுவர்கள் பொதுவாக உபயோகப் படுத்தும் சொற்கள் மற்றும் உரையாடல்களை கவனமாக உள்வாங்கி ப்ரதிபலிப்பது மிகவும் முக்யம். அந்தவகை எழுத்தாளர்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தவர் பார்பரா பார்க் Barbara Park. (இங்கு அவருடைய பேட்டியில் நான் மேலே எழுதியிருப்பதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருப்பது விசித்திரம்!! இங்கு இவர் தன்னுடைய எழுத்தை ஒரு வேலையாகதான் பார்ப்பதாகவும் எந்த நிகழ்சியை பார்த்து உந்துதலில் எழுதவில்லை என்றும் குறிப்பிடுகிரார். தன்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் தானே எழுதிகொள்வதாக சொல்கிரார்.) எப்படியும் இவர் ஒரு புதிசாலியான எழுத்தாளராகவே எனக்கு தோன்றுகிறது,இவருடைய புத்தகங்களில் என்னை மிகவும் கவர்ந்தது ஜுனி.பி.ஜோன்ஸ் தொடர் வரிசை புத்தகங்கள். மிக எளிமையாகவும் நகைச்சுவையோடும் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள். ஒன்றாவதிலிருந்து மூன்றாவது நான்காவது வரை படிக்கும் சிறுமிகளுக்கு ஏற்ற புத்தகம். சின்ன சின்ன வாக்யங்கள், நான்கு பக்க அத்தியாயம், படிக்கும் ஆரவத்தை தூண்டும் படியான வரை படங்கள்,மேலும் ஐம்பது அல்லது அறுபதே பக்கங்கள். இங்கு அறிமுகத்திற்கு ஒரு சின்ன மாதிரி (sample)

Junie.B.Jones and her Big Fat Mouth

"My name is Junie.B.JOnes. The B stands for Beatrice. Except i dont like Beatrice. I just like B and that's all.

I go to kindergarten.My room is named Room Nine. There are lots of rules in that place.

Like no shouting.

And no running in the hall.

And no butting the other children in the stomach with your head.

My teacher's name is Mrs.

She has another name,too. But i just like Mrs.and thats all.


Last week Mrs. clapped her loud hands together. Then she made a 'nouncement to us.

A nouncement is the school word for telling us something important."

ஜுனி.பி.ஜோன்ஸ் அவள் அப்பா அம்மா மற்றும் தம்பியுடன் வாழ்கிறாள்.அவ்வப்போது தாத்தா பாட்டி வந்து அவளையும் தம்பியையும் பார்த்துக்கொள்கிறார்கள். அவள் கிண்டெர்கார்டென்னில் சேர்ந்து படிப்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது புத்தகம். இப்பொழுது ஒன்றாவது படிக்க ஆரம்பித்துவிட்டாள். நல்ல துடிப்பான பெண். அவள் செய்யும் சில விஷமங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருந்தாலும் ரசிக்கலாம்.
புத்தகம் சிறுமிகளுக்காகவே எழுதப்பட்டிருந்தாலும் சிறுவர்களும் முயற்சி செய்யலாம்.இது அமெரிக்காவில் வாழும் குழந்தைகளை நோக்கி எழுதப்படுவதால்,இங்கு மட்டும் ப்ரத்யேகமாக உபயோகபடுத்தபடும் வார்தைகள், இந்தியா மற்றும் வேறு நாடுகளில் வாழும் சிறுமிகளுக்கு அந்த சில வார்த்தைகள் சட்டென்று புரியாமல் போகலாம்.ஆனால் என்ன அம்மா அப்பாவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்லலாமே? ஜுனி.பி.ஜோன்ஸ் ஒரு ஆரம்பநிலை படிப்பாளிக்கு மிக நல்ல புத்தகம். அதிலேயே A first stepping stone book என்று விளம்பர படுத்துகிறார்கள்.
One more sample
Junie.B.Jones and her Big Fat Mouth
About police officers
One time some cops rested a guy on my street. and so that means they made him take a nap, i think !!